Ordförande: Sven Johansson  
     
Vice Ordförande: Thomas Wrenkler Thomas_W.JPG 
     
Kassör:  Thomas Wrenkler  
     
Ledamöter:  Andreas Engström  
   Erik Hirsch  
   Björn Langbeck  
   Magnus Sjölander  
   Gunnar Sjöman  
   Gunnar Carlsson  

 

 Marco Witt  

 

   Leif Wrenkler  Leif_Wrenkler.JPG
   Fredrik Groth/Fyrö  Fredrik_G.JPG

  Magnus Pettersson  
     
 Suppleanter 1År: Michael Enmarker  
  Krister Gahmberg  
     
     
 Revisor: Mia Sjölander  
 Revisorsuppleant: Urban Stamming  
     
 Valberedning:    
  Lina Thorén  Sammankallande
  Filip Eriksson  
  Adam Wrenkler  
     
     
 Coach Classic: Gunnar Carlsson  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

AutonomaBla2.png

karnaglogga.PNG

Langbeck.png

sjolanderlogga.PNG

sveabrokerlogga.PNG

stäng